BACHOVE KVAPKY PRE ZVIERATÁ

 

Hlavným dôvodom prečo sa kvetové esencie čím ďalej tým viac používajú v liečbe je fakt, že za každou chorobou alebo problémom je náš psychický stav. Zvieratá tak isto ako aj ľudia prežívajú rôzne emocionálne stavy ako strach, úzkosť, nervozita, obavy, hystéria, nechuť, apatia, smútok.....Preto sú Bachove kvetové esencie účinné aj u zvierat. Pomáhajú zvieratám nájsť vyrovnanosť a harmóniu v ich prirodzenej povahe. Zvieratá na svoje okolie reagujú veľmi citlivo. Je potrebné dobre pozorovať ich správanie a správne ho aj interpretovať, aby sme zvolili správnu esenciu. Podobne ako u ľudí, aj u zvierat sa Bachove kvapky môžu užívať s inými alopatickými liekmi alebo homeopatikami. Bachove kvapky nevyvolávajú ani u tak citlivých bytostí ako sú zvieratá žiadne nežiadúce vedľajšie účinky. Sú 100% prírodné a netoxické.

 

Dva kroky pre správny výber esencie pre zvieratá:

  1. Je veľmi dôležité starostlivo zviera pozorovať – jeho nálady a stavy, zvláštne signály, potreby, rituály...Do úvahy treba brať aj vzťah majiteľa a zvieraťa, ktorý je často východiskom k vyriešeniu problému. Je dobré si urobiť stručné poznámky – kľúčové slová.
  2. Podľa kľúčových slov, ktoré charakterizujú vaše zviera vyberte najvhodnejšiu esenciu a porovnajte popis esencie s profilom zvieraťa. Ak je to potrebné môžete zmiešať aj dve esencie.

 

Užívanie:

Kvapky sa môžu podávať priamo do úst zvierať alebo rozotrieť okolo nosa. Môžete ich aj nakvapkať do tekutiny, ktorú zviera počas dňa pije. Zvyčajne sa dávajú 4 kvapky, väčším zvieratám (krava, kôň) sa dáva 10 – 15 kvapiek. Esencie môžete aj zmiešať dať do rozprašovača a používať priamo na telo zvierať. Tento spôsob sa osvedčil u vtákov a rýb alebo vyľakaných zvierat, ktoré odmietajú akúkoľvek liečbu. Zviera môžeme aj kúpať alebo umývať vo vode, do ktorej sme nakvapkali niekoľko kvapiek príslušnej esencie.

 

Najčastejšie používané esencie pre zvieratá:

Chestnut Bud (Pagaštan konský) – zviera nereaguje na vaše podnety, neprijíma výcvik a drží sa stále svojich zažitých zvykov.
Larch (Smrekovec opadavý) – zviera má nedostatok sebadôvery voči iným zvieratám, je vyľakané a vyhýbavé.
Mimulus (Čarodejka škvrnitá) – zviera je plaché, vyľakané príchodom cudzej osoby alebo hlukom
Star of Betlehem (Bledavka okolíkatá) – zviera prežilo šok, napr. zlé zaobchádzanie zo strany majiteľa...
Vervain (Železník lekársky) – zviera má prehnane plno energie, je podráždené a napäté..
Walnut (Orech kráľovský) – zviera má problémy privyknúť si na nový domov, ťažko si zvyká na nové zviera v domácnosti, esencia vhodná aj v období očakávania nových prírastkov

 

Rescue Remedy/Krízová esencia 

Veľa majiteľov má rovnaký problém s návštevou u veterinára. Zviera je veľmi vystresované, nekľudné a vystrašené. Veľa krát však preberá túto nervozitu aj od svojho pána. Zvieratá citlivo vnímajú vonkajší svet a zmeny v ňom. Ihneď reagujú na neobvyklé situácie (silvestrovské strieľanie, neobvyklé zvuky, sťahovanie, strata milovaného pána...) svojim individuálnym spôsobom (strach, agresia, apatia...)
Každé zviera reaguje na stres inak. Dobrým pomocníkom v týchto situáciách je Rescue Remedy/Krízová esencia. Tieto kvapky prinášajú veľmi jemnú a účinnú pomoc v krízových situáciách. Pozitívne reakcie na užívanie týchto kvapiek zvieratami sa stále častejšie potvrdzujú. Rescue Remedy / Krízová esencia pomáha vášmu zvieratku nájsť opäť harmóniu a vyrovnanosť

 

Dávkovanie Rescue Remedy:

Malým zvieratám pridajte 4 kvapky do vody alebo na jedlo. Väčším zvieratám ako kôň dajte 10 kvapiek. Kvapky môžete nakvapkať aj na nos zvieraťa alebo na pokožku. Pre strese, ktorý predvídate, môžete kvapky podávať už vopred. (napr. Návšteva veterinára)

Bachove esencie pomáhajú zvieratám prekonať stres, strach, úzkosť, bolesť, poruchy správania, traumy z nepríjemných udalostí či lepšie znášať chorobu či zmenu majiteľa... Obnovujú rovnováhu a harmóniu skutočnej povahy zvieraťa.

 

Rescue Remedy

Rescue remedy kvapky sú vhodné ako prvá pomoc ale aj na dlhodobé užívanie.

 

Pomáhajú prekonať zvieraťu:

  1. šok a traumu z návštevy veterinára,
  2. traumu a bolesť pri zranení
  3. šok po napadnutí iným zvieraťom
  4. smútok a traumu pri zmene alebo strate majiteľa
  5. zmenu prostredia pri sťahovaní 
  6. stres z výstav a návštevy veterinára
  7. chorobu a čas regeneráciu po chorobe, operácii a pod.

 

Na dlhodobé užívanie sú vhodné pre traumatizované, nervózne a bojazlivé zvieratá. Mimoriadne sú vhodné pre zvieratá v útulkoch a adoptované zvieratá z útulkov. Ak ste majiteľom zvieraťa, majte tieto kvapky vždy po ruke v domácej lekárničke a použite ich ako prvú pomoc ešte pred návštevou veterinára. Obvykle účinkuje rýchlo a spoľahlivo.

 

 

APATIA

 

WILD ROSE

- podporuje chuť žiť

- pre apatické zvieratá bez chuti ho života
- pre zvieratá v kritickom stave so studeným telom

- pre opustené zvieratá v útulkoch, zoo

- pre zvieratá, ktoré nejavia záujem o potravu

- pre zvieratá, ktoré majú málo energie, nechcú sa hýbať

- dlhodobo smutné a apatické zvieratá

 

 

NEVOĽNOSŤ PRI CESTOVANÍ

 

RESCUE REMEDY - celkovo ukľudňuje a stabilizuje rozrušené, nervózne zviera

 

STAR OF BETLEHEM - keď zviera prežilo pri cestovaní šok (nehoda, zranenie) a odvtedy sa bojí

 

SCLERANTHUS - kinetóza, nevoľnosť z pohybov pri cestovaní

 

MIMULUS - bojí sa auta, prepravného boxu

 

ROCK ROSE - zviera prežíva paniku, chveje sa, je neschopné pohybu

 

 

OBCESÍVNE CHOVANIE

 

WHITE CHESNUT:

- neustále olizovanie srsti

- škriabanie

- sebapoškodzovanie

- kožné problémy

- sústavné kúsanie chvosta, uší, slabín

- pri kožných problémoch sa odporúča kombinovať White Chestnut s Crab Aopple

 

 

PROBLÉMY PRI VÝCVIKU

 

ROCK WATER:

- pri stuhnutosti fyzickej aj psychickej

- zviera nespolupracuje, opakuje stále rovnaké vzorce správania,

- zviera je neprispôsobivé, tvrdohlavé

- môže byť aj pre dominantné zvieraté s teritoriálnym správaním

- zviera sa nevie prispôsobiť novému režimu

- má nedostatok ohybnosti, pružnosti, je stuhnuté

 

IMPATIENS

- pre podráždené, nervózne zvieratá

- pre hyperaktívne, netrpezlivé zvieratá

- pre nervózne zvieratá z nedostatku zamestatnia, hyperaktivita

- robia pri výcviku chybu, kvôli tomu, že všetko robia rýchlo

- podporuje kľud a trpezlivosť pri výcviku

 

VERVAIN

- pre zvieratá, ktoré majú extrémne veľa energie, sú stále v behu (teriéry, borderkólie)

- pre psov, ktorí z nadšenia ťahajú na vodítku

- pes z nadšenia skáče na ľudí, nevie sa "zmestiť do kože"

- zviera je napäté, nevie sa uvoľniť, do všetkého je "hr"

- zviera má stále plno energie aj po výraznej aktivite

 

 

UTRPENIE

 

SWEET CHESNUT:

- je vhodný pri extrémnom fyzickom a psychickom utrpení

- odporuje odolnosť

- lieči silnú bolesť psychickú aj fyzickú

- je vhodný pre zvieratá, ktoré prežili týranie alebo kruté zaobchádzanie

- pre zvieratá z veľmi zlého prostredia

- pre zvieratá, ktoré po odlúčení od pána odmietajú potravu a hladujú

- pre zvieratá s vážnym ochorením

- pre zvieratá so závažnými psychickými poruchami

- pre divoké zvieratá, ktoré sa zrazu ocitli v zajatí a trpia

- pre zvieratá, ktoré sa používali na výskum a testovanie

- Sweet chestnut sa dobre dopĺňa Olivou

 

OLIVA:

- dopĺňa silu po dlhodobom utrpení, chorobe, týraní

- podporuje obnovu síl po ťažkej chorobe

- pre vyčerpané zvieratá, ktré sa stratili a boli sami

 

 

VYČERPANIE

 

OLIVA:

- pomáha pri mentálnom a fyzickom vyčerpaní

- obnovuje silu po chorobe, športe, extrémnej fyzickej aktivite, pôrode)

 

SWEET CHESNUT:

- pomáha prekonať vyčerpanie po extrémnom psychickom alebo fyzickom utrpeni ako týranie, nevhodné podmienky, zlé zaobchádzanie..

 

 

VÝKYVY SPRÁVANIA

 

SCLERANTHUS:

- podporuje vyrovnanosť

- pre zvieratá, ktoré majú nevyspytateľné správanie a nedajú sa odhadnúť

- pre zvieratá, ktoré majú neurčité zdravotné problémy, raz zápcha, potom hnačka, striedavá chuť do jedla, kolísanie teploty...

- odporúča sa aj pri nevoľnosti v aute z pohybu (kinetóza)

- pre zmätené dezorientované zvieratá s poruchou rovnováhy

- pri strate motorickej stability, závratiach, poruche vnútorného ucha

- pri hormonálnej nerovnováhe

 

 

ZLOMYSEĽNOSŤ

 

WILLOW:

- navodzuje dobrú náladu

- pre zlomyselné, vzdorovité zvieratá

- ak sa zdá, že zviera robí niečo naschvál (ničí veci, značkuje močom v interiéry)