Odpustenie, sebaprijatie

ODPUSTENIE

Postavte sa pred zrkadlo a zahľadte sa do svojich očí a povedzte si v duchu:

“Odpúšťam si všetko, čo som vykonal/a, každú svoju myšlienku alebo skutok z minulosti, súčasnosti a budúcnosti, v tejto alebo v inej realite, ktoré nezodpovedajú vibráciám najvyššej lásky. Odpúšťam každému, pri kom cítim, že sa ku mne zachoval nespravodlivo, v tomto alebo niektorom z predchádzajúcich životov. Posielam im späť – obalené v bubline lásky- všetky negatívne spomienky, zablokované energie a predpokladané budúce udalosti, ktoré sme spoločne vytvorili. Prosím anjelov odpustenia, aby vyplnili všetky časti mojej bytosti vibráciami lásky a svetla, aby som sa ako nostieľ svetla a majster individuálneho rastu sústredil na svoju dušu a srdce.”
 

Alebo:

 

Odpúšťam si, ak som vedome alebo nevedome niekomu ublížil/la myšlienkou, slovom alebo skutkom. Odpúšťam všetkým, či mi vedome alebo nevedome ublížili myšlienkou, slovom alebo skutkom. Ďakujem za lekciu, skúsenosť a posielam im veľa lásky a svetla.


 Odpustenie sebe samému, ktoré uľahčí odpustenie komukoľvek inému, je dôležitým krokom pri procese otvárania brány do vlastného srdca. Vaše srdce musí byť otvorené, aby ste sa mohli spojiť so svojou duálnou dušou. Musíte vynaložiť úsilie na to, aby ste dokázali v sebe opäť vytvoriť harmóniu a rovnováhu, a pripraviť sa tak na zjednotenie so svojou najvyššou polovičkou. Vaše bolestivé a neuspokojivé pozemské vzťahy sú výsledkom vnútorných pocitov nízkeho sebavedomia, viny, strachu pred zlyhaním a odmietnutím.

 

Teraz si napíšte zoznam všetkých mien ľudí žijúci alebo zosnulých, ktorí vás niekedy nahnevali, urazili, ukrivdili. V prázdnej izbe, kde vás nebude nikto rušiť, si prejdite každé meno. Pri každom mene si predstavte danú osobu a povedzte:“ Odpúšťam ti. Nechovám v sebe žiadny hnev. Som voľná a ty tiež. Ďakujem ti za lekciu, ktorú si mi dal/a. Žehnám ti a prepúšťam ťa. Ja si idem svojou cestou a ty svojou.“

 

Denné afirmácie – opakujte ich každý deň a zdvihnete si svoje sebavedomie a sebelásku. Kľudne si k nim pridajte vlastné afirmácie, ktoré súvisia s vašimi cieľmi a túžbami.

 

-zaslúžim si lásku, šťastie,zdravie, lásku od Boha, prijímam lásku, som láska, rozdávam lásku, som velmi milovaný/ná, všetci ma milujú, milujem všetkých, odpúšťam všetkým, odpúšťam sám sebe, posielam Božskú lásku všetkým, ktorých střetávám, dôkladne pozorujem svoje myšlenky a tolerujem len tie pozitivne a láskyplné, vo svete je veľa lásky pre všetkých, mám dostatek všetkého, priťahujem do svojeho života nádherných milujúcich ľudí, neustále som odmeňovaný/ná, môj život je pokojný a harmonický, som vnútorne naplnená, som šťastný/ná.

 

 

SEBAPRIJATIE

Všetky naše vzťahy sa odvíjajú práve od vzťahu k sebe samému. Ak chceš mať kladný vzťah k ľuďom, musíš mať najskôr kladný vzťah k sebe. Mať rád seba. Mať rád sám seba nie je totožné so sebectvom (sebectvo znamená nezdravo sa mať rád).

  Šťastný budeš len vtedy, keď budeš sám k sebe milosrdný, keď prijmeš sám seba takého, ako si bol stvorený. To neznamená, že sa uspokojíš so svojimi chybami a prestaneš na sebe pracovať. Znamená to len toľko, že si svoje chyby priznáš a začneš sa mať rád aj s týmito chybami, taký aký si. To je jediný zdravý postoj umožňujúci, aby si mohol svoje chyby odstrániť.

  Iba vtedy, keď prijmeš sám seba, môžeš prijímať druhého bez odsúdenia. Milosrdenstva k druhému človeku budeš schopný len vtedy, ak budeš milosrdný sám k sebe, ak sa zmieriš s tým, čo je v tebe tienisté. Kto sa sám pozeral do priepastí svojej duše, môže sa správať k druhému s úctou a bez predsudkov.   

  Ak odsúdiš druhého človeka, nemôžeš mu pomôcť. Ak chceš nejakému človeku pomôcť, musíš ho prijať takého, aký je. Aby si to dokázal, musíš predtým  prijať sám seba. (Anselm Grün)

  Základom pre prijatie seba je hľadieť na seba pravdivo (poznať svoje dobré vlastnosti a dary a tiež poznať svoje slabé stránky a hranice svojej osobnosti).

V každom človeku sa zrkadlí jedinečným spôsobom Božia krása a vznešenosť.  Vieš ako sa zrkadlí v tebe? Poznáš svoju vlastnú hodnotu, jedinečnosť a neopakovateľnosť?

K tomu, aby si sa dokázal plne akceptovať, potrebuješ sa  mať rád. Mať rád sám seba neznamená sebectvo. Veď láska v kresťanskom ponímaní je trojrozmerná. (miluj seba samého, miluj blížneho ako seba samého, miluj Boha viac ako seba samého).

  Keď nás náš Boh tak veľmi miluje, musíme sa milovať aj my sami.

Tvoje kladné vlastnosti ťa v tvojich očiach (a často aj v očiach druhých ľudí) robia motýľom. Ale v živote sú aj situácie, v ktorých sa cítiš ako šváb, máš vlastnosti, ktoré nemáš rád, tak ako nemáš rád šváby.. 

 

 

OTVÁRAM SA ŽIVOTU

Matka Zem, prosím ťa o tvoju energiu, podporu, vedenie, ochranu a lásku.

Otec Boh, prosím ťa o tvoju energiu, podporu, vedenie, ochranu a lásku.

 

Otváram sa životu, pretože je pre mňa bezpečný, lebo všetko, čo do môjho života vchádza, vchádza v záujme najvyššieho dobra, v záujme môjho poznania. Preto sa nemusím ničoho báť, ale všetko môžem prijímať s láskou, lebo všetko je dobré.

Otváram sa láske, lebo je mojou podstatou. Je najvyššou vibráciou vesmíru, mojou najvyššou ochranou.

Otváram sa Bohu, lebo je mojou súčasťou. Prosím ťa Bože, aby si vstúpil do môjho srdca, aby som precítila tvoju lásku, aby som precítila samu seba, pretože ja som ty a ty si ja. Obaja sme jeden.

Matka Zem aj teba prosím o to isté.

Pretože som súčasťou Boha a jeho hodnota je nekonečná, potom aj moja hodnota je nekonečná. Prijímam sa taká aká som, práve v tomto okamihu, plne, úplne bez výhrad, lebo taká som dokonalá, každá moja nedokonalosť, ma vedie k dokonalosti, a preto som taká dokonalá aká som. Som dieťaťom Boha, som dieťaťom Zeme, som človek v Kristu zrodený.

Ja som. Ja môžem, ja proste len môžem.

 

Milý vesmír s láskou a vďačnosťou prijímam všetko, čo je napravo odo mňa, všetko, čo je naľavo odo mňa, všetko, čo je predo mnou a za mnou, prijímam všetko, čo je pod mnou aj nad mnou.

Milý vesmír s láskou a vďačnosťou prijímam svoj osud a to, čo sa stalo, čo sa deje a čo nastane.

Ďakujem.

 

Na stránke sa pracuje